Kérelem az osztatlan közös földtulajdon megszüntetéséhez

 

Osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld kimérésével kapcsolatos kérelem közzététele

Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek tulajdonviszonyainak rendezése kapcsán szükséges eljárás érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a földhivatalokkal konzultációt folytattunk. Ennek tükrében a szűk jogvesztő határidőre tekintettel - az eljárás megkönnyítése érdekében - a következő információkat hozzuk ez úton nyilvánosságra.

Tekintettel a vonatkozó 2005. évi szabályozásra, a földterület kimérése iránti igény 3000 m2 fölött teljesíthető. Az ez alatti méret esetén ugyanakkor lehetőség van arra, hogy többen közösen kérjék az önálló ingatlanként történő kialakítását és azt immár az új közösség közös tulajdonaként történő bejegyzését. Ez különösen szűkebb vagy tágabb családon belüli tulajdonviszonyok mellett látszik reálisnak, de nem zárja ki nem rokonok közös fellépését sem.

Mindezekkel összhangban - információink szerint - két kérelem minta áll rendelkezésre, amelyet az alábbiakban közlünk.

Az „A” jelű adatlap-nyomtatvány ( ÖNÁLLÓ KÉRELEM) kitöltését azoknak javasoljuk, akiknek földterülete meghaladja a 3000 négyzetméter térmértéket.

A „B” jelű adatlap-nyomtatványt (EGYÜTTES KÉRELEM) azoknak javasoljuk, akik önállóan nem érik el a 3000 négyzetméter kötelező kimérési térmértéket, de rokonságban, vagy ismerősi körben közösen ezt, vagy az ezt meghaladó területüket az egyezség, vagy a sorsolás során egy tagban szeretnék művelésre megkapni. Az esetben, ha kettőnél többen társulnak, akkor jelezzék, hogy hány darab pótlap lett csatolva a társulók vonatkozásában.

 

 

 

KÉRELEM
az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt
„A” jelű ADATLAP
Az ingatlan megosztása iránti ÖNÁLLÓ KÉRELEM-hez

Alulírott……………………………………………………..a részarányföldkiadási eljárás keretében kiadott és az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett általam megjelölt ……………………………………(település név) ……………….. helyrajzi számú földrészletből az 1993. évi II. törvény 12.F. § (1) bek. alapján kérem tulajdoni hányadom önálló ingatlanként történő kialakítását és ingatlan-nyilvántartási bejegyzését.

Kérelmező adatai:
Név:…………………………………………………………….
Leánykori név: …………………………………………………
Névváltozást megelőző név: …………………………………...
Születési hely:…………………………………………………..
Születési idő:……………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………..
Lakcím:…………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………

Megosztani kívánt ingatlan adatai:
Település neve: ………………………………………………..
Helyrajzi szám: ………………………………………………..
Művelési ág:……………………………………………………
Tulajdoni hányad: ……………………………………………..

Megjegyzés:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt:……………………………2012………………………..hó………..nap

……………………………………………….
tulajdonos aláírása

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

KÉRELEM
az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt
„B” jelű ADATLAP
az ingatlan megosztása iránti EGYÜTTES KÉRELEM-hez

Csatolva: ……….db. pótlap

A részarányföldkiadási eljárás keretében kiadott és az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett általunk megjelölt……………………………………………………...
(település név)……………………..helyrajzi számú földrészletből az 1993. évi II. törvény 12/F. § (1) bek. alapján kérjük tulajdoni hányadaink önálló ingatlanként történő kialakítását és osztatlan közös tulajdonként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését.

Megosztani kívánt ingatlan adatai:
Település neve: ………………………………………………..
Helyrajzi szám: ………………………………………………..
Művelési ág:……………………………………………………

Kérelmező adatai:
Név:…………………………………………………………….
Leánykori név: …………………………………………………
Névváltozást megelőző név: …………………………………...
Születési hely:…………………………………………………..
Születési idő:……………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………..
Lakcím:…………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………
Tulajdoni hányad: ………………………………………………

Kelt: ……………………………………..2012………………hó…..nap

……………………………………….
tulajdonos aláírása

Kérelmező adatai:
Név:…………………………………………………………….
Leánykori név: …………………………………………………
Névváltozást megelőző név: …………………………………...
Születési hely:…………………………………………………..
Születési idő:……………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………..
Lakcím:…………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………
Tulajdoni hányad: ………………………………………………

Kelt: ……………………………………..2012………………hó…..nap

……………………………………….
tulajdonos aláírása